Centrul istoric

Distrus de incendiul din anul 1825, centrul Râșnovului (Marktgasse)a fost reconstruit la mijlocul secolului al XIX-lea.

Este perioada cândîn locul aşezării medievale, râşnovenii au pus bazele viitorului oraşmodern. În prezent, centrul istoric a revenit la imaginea de altădatăprin „Proiectul Integrat de Reactualizare şi Modernizare Urbană aCentrului Istoric Râşnov”, o investiţie finalizată în anul 2016, finanţată prinProgramul Operaţional Regional - Poli de Creştere.

Modificarea arhitecturalăşi peisagistică a favorizat îmbunătăţirea ofertei turistice prin crearea unuispaţiu favorabil organizării de evenimente culturale şi artistice.

 

 

back to top