Complex olimpic de sărituri cu schiurile

Complexul olimpic de sărituri cu schiurileCentrul naţional de sărituri cu schiurilecuprinde patru trambuline: K90, K64, K35și K15. Trambulinele de la Râşnov suntprimele din România și sud-estul Europeila standardele Federației Internaționale deSchi. Dispunând de instalaţie de producerea zăpezii artificiale şi de o suprafaţăsintetică specială pentru sezonul de vară,ele sunt utilizate pe întrega durată a anului.

back to top