Biserica evanghelică

Singura biserică a comunităţii creştine a saşilor râşnoveni, păstrată pânăîn prezent, datează de la începutul secolului al XIV-lea. Înfăţişarea actualăa bisericii evanghelice datează din perioada 1774-1775, când s-a ridicat unnou acoperiş şi au fost înălţate zidurile bisericii. Monumentul a conservat, deasemenea, şi părţi din pictura veche parietală, datată la anul 1500.

back to top