AŞEZARE GEOGRAFICĂ

_________________________________________________________________________________________________________________

Râşnov, denumit în antichitate Cumidava, este un oraş din judeţul Braşov, situat în sud-vestul Depresiunii Braşov, pe cursul râului Ghimbăşel. Fiind situat în centrul ţării, în zona superioară a Ţării Bârsei, la poalele masivului Postăvaru şi la o mică distanţă de Munţii Bucegi şi Piatra Craiului, oraşul Râşnov încă păstrează de peste secole acelaşi iz istoric. Râşnovul se găseşte la o altitudine medie de peste 650 m. deasupra nivelului mării, la intersecţia meridianului de 25°27´ longitudine estică cu paralelă 45°35´ latitudine nordică. În cadrul judeţului, Râşnov are o poziţie sud – estică, fiind poziţionat de-a lungul drumului naţional DN 73 aflându-se la circa 9 km de staţiunea turistică Poiana Braşov, 15 km de municipiul Braşov şi 25 km de oraşul Predeal. Râşnovul era cunoscut încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, ca o aşezare climaterică foarte apreciată, unde oaspeţii găseau în afara condiţiilor naturale, linişte, locuinţe curate, hrană îmbelşugată şi variată la preţuri destul de mici şi cel mai important, oameni de omenie. Semnăturile, aprecierile şi impresiile lăsate în registrele oraşului de vizitatori de-a lungul timplului, demonstrează că Cetatea Râşnovului a atras în mod deosebit istorici, arheologi, intelectuali, dar şi numeroşi turişti. Oraşul Râşnov are o populaţie de peste 17000 locuitori, aşezată în zone de case şi cartiere de blocuri, neavând în componenţa sa şi alte localităţi.

ISTORIC

_________________________________________________________________________________________________________________

Istoria oraşului Râşnov datează din epoca dacică, când pe teritoriul localităţii trăiau dacii cumivadensi. În antichitate numele Râşnovului era ,,Comidava’’, apoi a fost latinizat în ,,Cumidava’’, fiind menţionat sub această formă pentru prima oară pe un monument din piatră datând din timpul împăratului Alexandru Severus. Ţara Bârsei a fost colonizată în secolul al XIII-lea cu populaţii germanice denumite ,,Saşi’’, care proveneau din apusul Imperiului Germanic. Denumirea acestei aşezări transilvănene poate să fie o amintire a coloniştilor saşi, deoarece se spune că în zona Râşnovului au fost aduşi colonişti dintr-o localitate denumită ‚,Rosenau’’ de pe valea Rinului. În 1427 împăratul Sigismund de Luxemburg a vizitat Râşnovul şi cetatea sa, acordând aşezării dreptul de a ţine târguri, astfel că în timp localitatea a dobândit importanţă comercială. După lupta din 1600 de la Miroslau, trupele lui Mihai Viteazul au jefuit localitatea, dar nu au reuşit să cucerească Cetatea Râşnov. Datorită faptului că Râşnovul era situat pe drumul ce lega Ţara Bârsei de pasul Bran, acesta era călcat de cetele tătare şi turce care năvăleau şi distrugeau tot ce construiau râşnovenii. Astfel s-a hotărât construirea Cetăţii Râşnov, care a devenit simbolul Râşnovului, iar astăzi este principala atracţie turistică. În 1929 comuna Râşnov a primit statutul de staţiune climaterică datorită cadrului geografic favorabil, prin urmare a avut o nouă oportunitate economică şi anume turismul. În perioada comunismului, autorităţile din Râşnov au industrializat zona, astfel că s-au construit cartiere de locuinţe pentru cei care au venit să ocupe un loc de muncă, iar din 1950 comuna Râşnov a devenit oraş.

CLIMA

_________________________________________________________________________________________________________________

Clima este cu precădere temperat-continentală, mai umedă şi răcoroasă în zonele muntoase, cu precipitaţii relativ reduse şi temperaturi uşor scăzute în zonele de depresiune. Vara, de obicei găsim o temperatură între 22°C-27°C şi iarna între 18°C şi -2°C. În timpul iernii temperaturile nu ating valori extreme, media anuală fiind de 4, 5°C.